Авторизация

Восстановить доступ

Войти с помощью

Регистрация

Новости студии звукозаписи АялгаMUSIC

АялгаMUSIC
3 апр в 14:26

Билеттерни садып эгелей берген шупту кожууннарда!
✅6 АПРЕЛЯ - САМАГАЛТАЙ, НАЧАЛО В 18 ЧАСОВ;
✅7 АПРЕЛЯ - САМАГАЛТАЙ, НАЧАЛО В 18 ЧАСОВ;
✅8 АПРЕЛЯ - ЧАА-ХОЛ, НАЧАЛО В 18 ЧАСОВ;
✅9 АПРЕЛЯ - ЧАА-ХОЛ, НАЧАЛО В 18 ЧАСОВ;
✅10 АПРЕЛЯ - ЧАДААНА, НАЧАЛО В 16 И 19 ЧАСОВ;
✅11 АПРЕЛЯ - КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК, НАЧАЛО В 16 И 19 ЧАСОВ.

АялгаMUSIC
31 мар в 13:16

‼ГАСТРОЛИ "КЫРГАН-АВАЙЛАР ПРОДАКШН":
💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣
✅6 АПРЕЛЯ - САМАГАЛТАЙ, НАЧАЛО В 18 ЧАСОВ;
✅7 АПРЕЛЯ - САМАГАЛТАЙ, НАЧАЛО В 18 ЧАСОВ;
✅8 АПРЕЛЯ - ЧАА-ХОЛ, НАЧАЛО В 18 ЧАСОВ;
✅9 АПРЕЛЯ - ЧАА-ХОЛ, НАЧАЛО В 18 ЧАСОВ;
✅10 АПРЕЛЯ - ЧАДААНА, НАЧАЛО В 16 И 19 ЧАСОВ;
✅11 АПРЕЛЯ - КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК, НАЧАЛО В 16 И 19 ЧАСОВ.

АялгаMUSIC
28 мар в 7:00

🔥Гастроли Кырган-авайлар продакшн:
6 апреля - Самагалтай
7 апреля - Самагалтай
8 апреля - Чаа-Хол
9 апреля - Уточняется
10 апреля - Чадан
11 апреля - Кызыл-Мажалык

АялгаMUSIC
1 мар в 11:55

АК-ДОВУРАК! АК-ДОВУРАК!
МАРТ 8-ТЕ 16 БИЛЕ 18 ШАКТАРДА ЧАЛАП ТУР БИС!
БИЛЕТТЕР ДК-НЫН КАССАЗЫНДА.

АялгаMUSIC
28 фев в 14:39

НОВОЕ СМЕШНОЕ ШОУ ОТ "КЫРГАН-АВАЙЛАР ПРОДАКШН" - "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
✅10 МАРТА
✅ДНТ
✅16:00 И 19:00
БИЛЕТЫ НА САЙТЕ TUVABILET.RU ИЛИ НА КАССЕ ДНТ ТЕЛ: 3-34-46

АялгаMUSIC
23 фев в 20:28
АялгаMUSIC
19 фев в 9:43

Февраль 23-те чонувусту чалап тур бис!
Тыва Республиканын алдарлыг артизи Долума Чымбалак база Ишкин оглу, Мерген Куулар, Херел Мекпер-оол, Родион, Аймон, Кырган-авайлар продакшн. Билеттер ДНТ-нин кассазында.

АялгаMUSIC
16 фев в 13:38

‼ВНИМАНИЕ!
✅НОВОЕ СМЕШНОЕ ШОУ ОТ "КЫРГАН-АВАЙЛАР ПРОДАКШН" - "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
✅9 МАРТА
✅ДНТ
✅16:00 И 19:00
БИЛЕТЫ НА САЙТЕ TUVABILET.RU ИЛИ НА КАССЕ ДНТ ТЕЛ: 3-34-46

АялгаMUSIC
13 фев в 8:59

Февраль 23-те, Ада-чурт камгалакчыларынын хунунде Тыванын алдарлыг артизи Долума Чымбалак эш-оору-биле кайгамчык байырланчыг оюн-коргузуунче чалап тур!
Киржикчилер: Тыванын алдарлыг артистери: Ишкин оглу, Херел Мекпер-оол, Мерген Куулар база аныяк билдингир ыраажылар киржир.
Билеттер: TUVABILET.RU деп сайтта, азы бо телефонче долгаптар: 8-952-752-4223